Данъчно право

Моите правни услуги в областта на данъчното право и процес са изцяло съобразени с нуждите на бизнеса и физическите лица, търсейки съвместно с клиентите ми оптимално решение за всяка конкретна ситуация. В сферата на данъчното право предлагам следните услуги:

 • консултиране и съдействие при изясняване на конкретни данъчно-правни въпроси;
 • данъчно планиране на дейността на дружествата, управителите и съдружниците/акционерите;
 • данъчно планиране при подготовка на корпоративни трансформации и/или бизнес трансакции;
 • консултиране във връзка с действащата данъчно-правна нормативна уредба;
 • анализ на възможности за облагане и законоустановените правни последици;
 • съдействие на ревизираните/проверяваните лица при извършване на проверки и ревизии на както на дружества, така и на физически лица;
 • обжалване на ревизионни актове и действията на данъчната администрация по административен ред;
 • процесуална защита при обжалване пред компетентния административен съд и Върховния административен съд;
 • съдействие и процесуална защита при изпълнение за публични задължения;
 • обжалване действията и актовете на публичния изпълнител пред компетентната администрация;
 • обжалване действията и актовете на публичния изпълнител пред компетентния административен съд и Върховния административен съд.
TOP