Защита на личните данни

Личните данни се превръщат във все по-ключов актив на много търговски дружества и именно това обстоятелство прави темата обект на непрекъснато разиваваща се регулация, която изисква от всички администратори на лични данни да привеждат дейността си в унисон с действащата законодателна рамка в сектора. Предоставям богат набор от правни услуги, касаещи зашитата на лични данни:

  • Консултиране и съдействие при изготвянето на общи условия, търговски и трудови договори, които включват клаузи, свързани със защита и обработване на личните данни;
  • Изготвяне на вътрешно-фирмена документация за спазване на изскванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR);
  • Съдействие при създаване на корпоративни процедури, съответсващи на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR);
  • Предоставяне на правни услуги при прехвърляне на лични данни на трети страни и изготвяне на пълния набор документи за подобно прехвърляне съгласно GDPR;
  • Правни услуги и изготвяне на документи за разкриване на лични данни на компетентните държавни власти при необходимост за целите на наказателни разследвания и обвинения;
  • Юридическо представителство пред Комисията за защита на личните данни;
  • Правни консултации, свързани с различни аспекти на обработването на лични данни и изготвяне на документи в тази връзка;
TOP