Медицинско и фармацевтично право

Консултирам въпроси в областта на здравеопазването и защита на пациентите, пускането на пазара на медицински изделия и др.

В сферата на медицинското право предлагам цялостно правно обслужване на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Моите консултациите в тази област включват:

  • Правна помощ по конкретен проблем в лечебното заведение;
  • Консултиране на становището на лечебното заведение във връзка с жалба от пациент;
  • Правно съдействие при извършване на проверка в лечебното заведение от Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/, Изпълнителна агенция “Медицински одит” /ИАМО/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/ и др.;
  • Правно съдействие при сключване на договори за обезвреждане на болнични отпадъци;
  • Изготвяне на вътрешните актове, регулиращи дейността на лечебното заведение;
  • Процесуално представителство и защита в съдебни производтсва;

Правните услуги, които предоставям на пациенти се изразяват в :

  • Правни консултации във връзка с предоставени услуги на пациенти от лекари и лечебни заведения;
  • Представителство на пациент при нарушени права. Изготвяне на жалби и сигнали до Комисията по етика на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз;
  • Процесуално представителство по искове за извършване на неправомерни действия срещу пациент.
TOP