Дружествено право. Сливания и придобивания

Дружественото и търговско право е водеща дейност в практиката ми. Предлагам
различни консултации и правно съдействие в следните направления.

  • Сруктуриране и учредяване на различни видове търговски дружества;
  • Консултации по дружествено управление;
  • Преструктуриране и преобразуване на търговски дружества;
  • Сливания и придобивания;
  • Консултиране на стартъпи;
  • Несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества;
  • Прехвърляне на дружествени дялове и акции;
  • ​Търговски споразумения;
  • Представителство пред съдилища и институции.

Притежавам богат опит в структурирането и финализирането на сделки, извършването на правен анализ и управлението на проекти. Предлагам пълен набор от услуги на клиентите си, включващ предварително проучване, пълен правен анализ, преговори, изготвяне на правна документация и предоставяне консултации.

TOP