Банково и финансово право

В сферата на банковото и финансовото право предоставям услуги съобразно специфичните нужди
на моите клиенти, като:

 • изготвяне на договори, вътрешни правила и цялата друга правна документация за
  започване на дейността на банка, включително на клон на чужда банка;
 • консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки, по финансиране на
  придобивания, преструктуриране на кредити и учредяване на обзпечения;
 • консултации относно регулаторни процедури в областта на банковото и финансовото
  право;
 • представителство на клиенти при кандидатстване за финансиране и изготвяне на
  документи в тази връзка;
 • процесуално представителство на банки и физически лица по дела, касаещи банкови
  операции и сделки, включително и действия по събиране на вземания.

В контекста на реализацията на инвестиционни проекти имам опит в структурирането на сделки
по предоставяне на кредити и проектни финансирания. Консултирал съм различни
участници в сделките – солидарни длъжници, поръчители, дружества с конкретна инвестционна
цел. Практиката ми обхваща предоставяне на правни консултации на мои клиенти и участие в
преговори по сключване, обслужване и преструктуриране на кредити, както и изготвяне на
необходимите договори и обезпечения.
Имам опит в структуриране на различни видове банкови сделки като акредитиви, документарно
инкасо и др.

TOP