В периодите на годината с пиково потребление разходите за електрическа енергия за малкия и среден бизнес като дял от общите им разходи рязко се покачват. Това се дължи, както на високите нива на консумация, така и на цените, на които фирмите купуват енергията на свободния пазар от избрания от тях търговец на ел. енергия. През
     В края на всяка година по традиция е време за анализ на изминалите събития и поставяне на нови цели за предстоящата година. Отиващата си 2019 година наложи много ясна тенденция в законодателството, касаещо търговкия оборот и тя е, че се налагат все по-сериозни изисквания за публичност на собствеността на компанните, както и към източниците
Какво представлява корпоративното преструктуриране и защо е важно да изберем точния момент за него. В „живота” на всяко търговско дружество настъпват определени промени, на които неговата корпоративна структура трябва да реагира адекватно, за да създаде максимално добра защита за неговите собственици, а от друга страна да е адекватно на бизнес средата и актуалните тенденции в
След влизане в сила на промени в Търговския закон акционерните дружества имаха срок до 23 юли 2019г. да заменят акциите на приносител с поименни Промените Oктомври 2018г. в Държавен вестник, бр. 88 бяха публикувани промени в Търговския закон, с което отпадна възможността акционерните дружества (АД) да издават акции на приносител или наричани още безименни. В
TOP