Автобиография

Завърших Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”, специализация „Правораздаване” през 2013 г., като по време на следването си започнах работа в адвокатска кантора.

Професионалният ми опит включва:

2011 - 2013 - адвокатски сътрудник в адвокатско дружество „КГП енд ко”, град София.

2013 - 2014 - стаж в юридическия отдел  в ЕВН България, Пловдив.

2014 - 2018 - юрисконсулт в ЕВН България, Пловдив.

От 2018 - практикувам като адвокат в Пловдивска адвокатска колегия и юридически консултант.

Имам натрупан опит в консултиране на енергийни дружества по въпроси, свързани с възможностите за развиване на бизнес в енергийния сектор в България и съдействие при лицензионни процедури. Работил съм по корпоративни проекти за преструктуриране и придобиване на търговски дружества, структуриране на инвестиции и спазване на регулаторни режими и др.

Имам богат процесуален опит по различни граждански и търговски дела, в това число и множество касационни производства.

Владея на добро ниво английски език и руски език.

Принципи на работа

Водещите принципи в моята практика са отдаденост, професионализъм и коректност.

За мен това не са просто някакви думи, които обичайно се поставят в тази секция на сайта, а са пълни със съдържание основни начала на моите партньорства с клиените ми.

Отдаденост за мен означава да приемаш каузите, на които се посвещаваш като свои, за да гарантираш на клиентите си, че ще се задоволиш само с най-добрите резултати.

Професионализъм означава да притежаваш необходимия инструментариум от теоритични и практически познания, както и постоянното желание да се развиваш и усъвършенстваш в това, с което си се захванал, за да бъдеш полезен на клиентите си в изпълнение на техните намерения.

Коректност означава да представиш на партньорите си всички перспективи и рискове пред техните бъдещи начинания още в самото начало и да бъдете готови заедно да преминете през тях след като отношенията ви са поставени върху ясна основа.

TOP